Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sang-froid
sang-froid
[,sɔη'frwɑ:]
danh từ
sự bình tĩnh; sự điềm tĩnh (khi gặp nguy hiểm..)


/'sỴ:ɳ'frwɑ:/

danh từ
sự bình tĩnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sang-froid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.