Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apophysis
apophysis
[ə'pɔfisis]
danh từ
(giải phẫu) mỏm, mấu


/ə'pɔfisis/

danh từ
(giải phẫu) mỏm, mấu

Related search result for "apophysis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.