Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
armistice
armistice
['ɑ:mistis]
danh từ
sự thoả thuận ngưng bắn trong một thời gian; sự hưu chiến; sự đình chiến


/'ɑ:mistis/

danh từ
sự đình chiến
cuộc đình chiến ngắn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.