Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assertion
assertion
[ə'sə:∫n]
danh từ
sự đòi (quyền lợi...)
sự xác nhận, sự khẳng định, sự quả quyết, sự quyết đoán
điều xác nhận, điều khẳng định, điều quyết đoán(Tech) khẳng định


sự khẳng định, điều quyết đoán

/ə'sə:ʃn/

danh từ
sự đòi (quyền lợi...)
sự xác nhận, sự khẳng định, sự quả quyết, sự quyết đoán
điều xác nhận, điều khẳng định, điều quyết đoán

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "assertion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.