Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
auriga
auriga
[ɔ:'raigə]
danh từ
(thiên văn học) chòm sao Ngự phu


/ɔ:'raigə/

danh từ
(thiên văn học) chòm sao Ngự phu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "auriga"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.