Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bát sáchnoun
Name of a playing-card
gàn bát sách half-witted, crazy

[bát sách]
danh từ
name of a playing-card
gàn bát sách
half-witted, crazyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.