Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bedizen
bedizen
[bi'daizn]
ngoại động từ
tô son điểm phấn loè loẹt, cho ăn mặc loè loẹt


/bi'daizn/

ngoại động từ
tô son điểm phấn loè loẹt, cho ăn mặc loè loẹt

Related search result for "bedizen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.