Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
betrothed
betrothed
[bi'trouðd]
danh từ
người hứa hôn, chồng chưa cưới, vợ chưa cưới


/bi'trouðd/

danh từ
người hứa hôn, chồng chưa cưới, vợ chưa cưới

Related search result for "betrothed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.