Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bilabiate
bilabiate
[bai'leibiit]
tính từ
(thực vật học) hai môi (hoa)


/bai'leibiit/

tính từ
(thực vật học) hai môi (hoa)

Related search result for "bilabiate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.