Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bladdery
bladdery
['blædəri]
tính từ
như bong bóng, như bọng
có bong bóng, có bọng


/'blædəri/

tính từ
như bong bóng, như bọng
có bong bóng, có bọng

Related search result for "bladdery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.