Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blandish
blandish
['blændi∫]
ngoại động từ
xu nịnh, bợ đỡ, tán tỉnh, lấy lòng


/'blændiʃ/

ngoại động từ
xu nịnh, bợ đỡ, tán tỉnh, lấy lòng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blandish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.