Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bleach

bleach
[bli:t∫]
danh từ
chất tẩy trắng
động từ
tẩy trắng, chuội


/bli:tʃ/

động từ
tẩy trắng, chuội (vải)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bleach"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.