Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bloodshot
bloodshot
['blʌd∫ɔt]
tính từ
đỏ ngầu (mắt)
to see thing bloodshot
thấy dấu vết của sự đổ máu ở cái gì
thấy cái gì kích thích ý muốn giết chóc


/'blʌdʃɔt/

tính từ
đỏ ngàu (mắt) !to see thing bloodhot
thấy dấu vết của sự đổ máu ở cái gì
thấy cái gì kích thích ý muốn giết chóc

Related search result for "bloodshot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.