Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bombastic
bombastic
[bɔm'bæstik]
tính từ
khoa trương


/bɔm'bæstik/

tính từ
khoa trương (văn)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.