Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
borate
borate
['bɔ:reit]
danh từ
(hoá học) borat


/'bɔ:reit/

danh từ
(hoá học) borat

Related search result for "borate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.