Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
box-calf
box-calf
['bɔks'kɑ:f]
danh từ
da bốt can


/'bɔks'kɑ:f/

danh từ
da bốt can

Related search result for "box-calf"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.