Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bracing
bracing
['breisiη]
tính từ
làm cường tráng, làm khoẻ mạnh
bracing air
không khí làm khoẻ người


/'breisiɳ/

tính từ
làm cường tráng, làm khoẻ mạnh
bracing air không khí làm khoẻ người

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bracing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.