Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
briber
briber
['braibə]
danh từ
kẻ đút lót, kẻ hối lộ, kẻ mua chuộc


/'braibə/

danh từ
kẻ đút lót, kẻ hối lộ, kẻ mua chuộc

Related search result for "briber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.