Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burberry
burberry
['bə:bəri]
danh từ
vải bơbơri (một thứ vải không thấm nước)
áo đi mưa bơbơri


/'bə:bəri/

danh từ
vải bơbơri (một thứ vải không thấm nước)
áo đi mưa bơbơri

Related search result for "burberry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.