Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burnish
burnish
['bə:ni∫]
danh từ
sự đánh bóng (đồ vàng bạc)
nước bóng


/'bə:niʃ/

danh từ
sự đánh bóng (đồ vàng bạc)
nước bóng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "burnish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.