Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burying-ground
burying-ground
['beriiη'graund]
danh từ
nghĩa trang


/'beriiɳgraund/

danh từ
nghĩa trang

Related search result for "burying-ground"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.