Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cagey
cagey
['keidʒi]
Cách viết khác:
cagy
['keidʒi]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kín đáo, không cởi mở; khó gần
khôn ngoan, láu, không dễ bị lừa
không nhất quyết; có ý thoái thác (khi trả lời)
don't be so cagey
xin cứ trả lời thẳng, không nên nói nước đôi như vậy


/'keidʤi/ (cagy) /'keidʤi/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kín đáo, không cởi mở; khó gần
khôn ngoan, láu, không dễ bị lừa
không nhất quyết; có ý thoái thác (khi trả lời) !don't be so cagey
xin cứ trả lời thẳng, không nên nói nước đôi như vậy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cagey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.