Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
casting-net
casting-net
['kɑ:stiηnet]
danh từ
lưới bủa, lưới giăng


/'kɑ:stiɳnet/

danh từ
lưới bủa, lưới giăng

Related search result for "casting-net"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.