Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ceramic

ceramic
[si'ræmik]
tính từ
(thuộc) nghề làm đồ gốm(Tech) thuộc gốm

/si'ræmik/

tính từ
(thuộc) nghề làm đồ gốm

Related search result for "ceramic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.