Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chamois

chamois
['∫æmwɑ:]
danh từ
(động vật học) con sơn dương
da sơn dương; da cừu; da dê (da thuộc)


/'ʃæmwɑ:/

danh từ
(động vật học) con sơn dương
da sơn dương; da cừu; da dê (da thuộc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chamois"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.