Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chaos

chaos
['keiɔs]
danh từ
thời đại hỗn nguyên, thời đại hỗn mang
sự hỗn độn, sự hỗn loạn, sự lộn xộn(Tech) hỗn độn, lộn xộn (d)

/'keiɔs/

danh từ
thời đại hỗn nguyên, thời đại hỗn mang
sự hỗn độn, sự hỗn loạn, sự lộn xộn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chaos"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.