Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bedlam
bedlam
['bedləm]
danh từ
bệnh viện tâm thần, nhà thương điên
cảnh hỗn loạn ồn ào


/'bedləm/

danh từ
bệnh viện tinh thần, nhà thương điên
cảnh hỗn loạn ồn ào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bedlam"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.