Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
charterer
charterer
['t∫ɑ:tərə]
danh từ
(hàng hải) người thuê tàu (bằng hợp đồng)


/'tʃɑ:tərə/

danh từ
(hàng hải) người thuê tàu (bằng hợp đồng)

Related search result for "charterer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.