Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheek-bone
cheek-bone
['t∫i:kboun]
danh từ
xương gò má


/'tʃi:kboun/

danh từ
xương gò má

Related search result for "cheek-bone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.