Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chummery
chummery
['t∫ʌməri]
danh từ
nơi ở chung, phòng ở chung


/'tʃʌməri/

danh từ
nơi ở chung, phòng ở chung

Related search result for "chummery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.