Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coffee-grinder
coffee-grinder
['kɔfi,graində]
danh từ
cối xay cà phê


/'kɔfi,graində/

danh từ
cối xay cà phê

Related search result for "coffee-grinder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.