Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coralloid
coralloid
['kɔrəlɔid]
tính từ
như san hô, giống san hô


/'kɔrəlɔid/

tính từ
tựa san hô

Related search result for "coralloid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.