Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demurrage
demurrage
[di'mʌridʒ]
danh từ
(hàng hải) sự giữ tàu quá hạn giao kèo (bốc dỡ hàng chậm...)
tiền bồi thường giữ tàu quá hạn giao kèo


/di'mʌridʤ/

danh từ
(hàng hải) sự giữ tàu quá hạn giao kèo (bốc dỡ hàng chậm...)
tiền bồi thường giữ tàu quá hạn giao kèo

Related search result for "demurrage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.