Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
destined
tính từ
đã đựơc định trước, đã đựơc định sẵn
( for) trên đường đi tới (nơi nào đó)destined
['destind]
tính từ
đã được trù định từ trước


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "destined"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.