Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devoted

devoted
[di'voutid]
tính từ
hiến cho, dâng cho, dành cho
hết lòng, tận tâm, tận tình, tận tuỵ; sốt sắng, nhiệt tình
to be devoted to someone (something)
tận tuỵ nhiệt tình với ai (với công việc gì)
a devoted friend
người bạn tận tình


/di'voutid/

tính từ
hiến cho, dâng cho, dành cho
hết lòng, tận tâm, tận tình, tận tuỵ; sốt sắng, nhiệt tình
to be devoted to someone (something) tận tuỵ nhiệt tình với ai (với công việc gì)
a devoted friend người bạn tận tình

Related search result for "devoted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.