Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dichromic
dichromic
[dai'kroumik]
tính từ
chỉ hai màu, chỉ phân biệt được hai màu gốc (đặc biệt là đối với người mù màu)


/dai'kroumik/

tính từ
chỉ hai màu, chỉ phân biệt được hai màu gốc (đặc biệt là đối với người mù màu)

Related search result for "dichromic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.