Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disafforest
disafforest
[,disə'fɔrist]
Cách viết khác:
deforest
[di'fɔrist]
ngoại động từ
như deforest


/,disə'fɔrist/ (disforest) /dis'fɔrist/

ngoại động từ
phá rừng để trồng trọt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "disafforest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.