Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discolour
discolour
[dis'kʌlə]
Cách viết khác:
discolor
[dis'kʌlə]
như discolor


/dis'kʌlə/

ngoại động từ
đổi màu; làm bẩn màu; làm bạc màu

nội động từ
bị đổi màu; bị bẩn màu; bị bạc màu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "discolour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.