Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dominoed
dominoed
['dɔminoud]
tính từ
mặc áo đôminô (trong những vũ hội hoá trang)


/'dɔminoud/

tính từ
mặc áo đôminô (trong những hội nhảy giả trang)

Related search result for "dominoed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.