Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dunderhead
dunderhead
['dʌndəhed]
danh từ
người ngốc nghếch, người xuẩn ngốc, người ngu độn


/'dʌndəhed/

danh từ
người ngốc nghếch, người xuẩn ngốc, người ngu độn

Related search result for "dunderhead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.