Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electrocute
electrocute
[i'lektrəkju:t]
ngoại động từ
giết (người hoặc vật) bằng cách sử dụng dòng điện


/i'lektrəkju:t/

ngoại động từ
xử tử bằng điện
giật chết (điện)

Related search result for "electrocute"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.