Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
emergency door
emergency+door
[i'mə:dʒənsi'dɔ:]
danh từ
cửa ra khi khẩn cấp, cửa an toàn


/i'mə:dʤənsi'dɔ:/

danh từ
cửa ra khi khẩn cấp, cửa an toàn

Related search result for "emergency door"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.