Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
emergency exit

emergency+exit
[i'mə:dʒənsi'eksit]
danh từ
lối ra khi khẩn cấp, lối thoát an toàn


/i'mə:dʤənsi'eksit/

danh từ
lối ra khi khẩn cấp, lối ra an toàn

Related search result for "emergency exit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.