Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enjoyment
enjoyment
[in'dʒɔimənt]
danh từ
sự thích thú, sự khoái trá
sự được hưởng, sự được, sự có được


/in'dʤɔimənt /

danh từ
sự thích thú, sự khoái trá
sự được hưởng, sự được, sự có được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "enjoyment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.