Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fancier
fancier
['fænsiə]
danh từ
người sành; người thích chơi
a flower fancier
người sành hoa; người thích chơi hoa


/'fænsiə/

danh từ
người sành; người thích chơi
a flower fancier người sành hoa; người thích chơi hoa

Related search result for "fancier"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.