Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faulty
faulty
['fɔ:lti]
tính từ
có một hoặc nhiều khuyết điểm, lỗi lầm; không hoàn hảo; hỏng
a faulty switch
một cái ngắt điện bị hỏng
a faulty argument
một lý lẽ sai lầmsai; không rõ chất lượng

/'fɔ:lti/

tính từ
có thiếu sót, mắc khuyết điểm
mắc lỗi
không tốt, không chính xác
(điện học) bị rò (mạch)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "faulty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.