Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feckless
feckless
['feklis]
tính từ
không có hiệu quả, vô hiệu quả
vô trách nhiệm, tắc trách


/'feklis/

tính từ
yếu ớt; vô hiệu quả, vô ích; vô tích sự
thiếu suy nghĩ, không cẩn thận; thiếu trách nhiệm

Related search result for "feckless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.