Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fencing-gloves
fencing-gloves
['fensiηglʌvz]
danh từ
găng tay đấu kiếm


/'fensiɳglʌvz/

danh từ
găng tay đấu kiếm

Related search result for "fencing-gloves"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.