Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fenderless
fenderless
['fendəlis]
tính từ
không có lá chắn


/'fendəlis/

tính từ
không có lá chắn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.