Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ferociousness
ferociousness
[fə'rou∫əsnis]
Cách viết khác:
ferocity
[fə'rɔsiti]
danh từ
tính dữ tợn, tính hung ác
sự dã man, sự tàn bạo


/fə'rouʃəsnis/ (ferocity) /fə'ɔsiti/

danh từ
tính dữ tợn, tính hung ác
sự dã man, sự tàn bạo

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.